ADR kompetansekurs

Aktiv Trafikkskole

Symboler for Transport med farlig gods ADR

ADR - farlig gods

ADR-kurs og ADR kompetansebevis kreves for alle sjåfører som skal transportere en viss mengde farlig gods.

Farlig gods er gods som er klassifisert som følgende:

 • Klasse 1 Eksplosive stoffer og gjenstander
 • Klasse 2 Gasser
 • Klasse 3 Brannfarlig væske
 • Klasse 4.1 Brannfarlig fast stoff
 • Klasse 4.2 Selvantennende stoff
 • Klasse 4.3 Stoff som utvikler brennbar gass ved kontakt med vann
 • Klasse 5.1 Oksiderende stoff
 • Klasse 5.2 Organisk peroksid
 • Klasse 6.1 Giftig stoff
 • Klasse 6.2 Infeksjonsfremmende stoff
 • Klasse 7 Radioaktivt stoff
 • Klasse 8 Etsende stoff
 • Klasse 9 Andre farlige stoffer og gjenstander

ADR grunnkurs dekker alle klasser farlig gods i emballert form, med unntak av klasse 1 eksplosiver og klasse 7 radioaktive stoffer eller gjenstander.

ADR tilleggskurs klasse 1 gir tilleggskompetanse på eksplosive stoffer og gjenstander.

ADR tilleggskurs klasse 7 gir tilleggskompetanse på radioaktive stoffer og gjenstander.

ADR tilleggskurs tank gir tilleggskompetanse for uemballerte stoffer i bulk, og flytende stoffer i tank.

Etter fullført kurs og eksamen ved Statens vegvesen får man utstedt ADR kompetansebevis. Kompetansebeviset har gyldighet på 5 år, og må fornyes før den tid med ADR oppfriskingskurs.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss på 71 67 34 00 eller kom innom våre lokaler i Wilhelm Dalls vei 40. Husk at du kan bestille kurs og kjøretimer i vår bookingkalender.

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Trafikkforum-logo