ADR kompetansekurs

Aktiv Trafikkskole i Kristiansund

ADR - farlig gods

ADR-kurs og ADR kompetansebevis kreves for alle sjåfører som skal transportere en viss mengde farlig gods.

Farlig gods er gods som er klassifisert som følgende:

 • Klasse 1 Eksplosive stoffer og gjenstander
 • Klasse 2 Gasser
 • Klasse 3 Brannfarlig væske
 • Klasse 4.1 Brannfarlig fast stoff
 • Klasse 4.2 Selvantennende stoff
 • Klasse 4.3 Stoff som utvikler brennbar gass ved kontakt med vann
 • Klasse 5.1 Oksiderende stoff
 • Klasse 5.2 Organisk peroksid
 • Klasse 6.1 Giftig stoff
 • Klasse 6.2 Infeksjonsfremmende stoff
 • Klasse 7 Radioaktivt stoff
 • Klasse 8 Etsende stoff
 • Klasse 9 Andre farlige stoffer og gjenstander

ADR grunnkurs dekker alle klasser farlig gods i emballert form, med unntak av klasse 1 eksplosiver og klasse 7 radioaktive stoffer eller gjenstander.

ADR tilleggskurs klasse 1 gir tilleggskompetanse på eksplosive stoffer og gjenstander.

ADR tilleggskurs klasse 7 gir tilleggskompetanse på radioaktive stoffer og gjenstander.

ADR tilleggskurs tank gir tilleggskompetanse for uemballerte stoffer i bulk, og flytende stoffer i tank.

Etter fullført kurs og eksamen ved Statens vegvesen får man utstedt ADR kompetansebevis. Kompetansebeviset har gyldighet på 5 år, og må fornyes før den tid med ADR oppfriskingskurs.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss på 71 67 34 00 eller kom innom våre lokaler i Wilhelm Dalls vei 40. Husk at du kan bestille kurs og kjøretimer i vår bookingkalender.

Flere nyheter

Ledige kjøretimer

Les mer

MC-Kurs

Les mer

Hjelp til teoriprøven

Les mer

Mopedkurs 20. august

Les mer

Automatgir

Les mer

Mørkekjøring

Les mer

Opplæring klasse BE og B96

Les mer

Førerkort klasse A1, A2 og A.

Les mer

Mopedkurs

Les mer

Online booking

Les mer

Trafikalt grunnkurs

Les mer

Førerkort klasse B

Les mer

Vis alle
Messenger